søndag, oktober 12, 2014

Jeg spiller "Ludo", gjør du?


 

 
I frykt for at man skulle gå tom for noe å lage, fikk jeg for 40 uker en ide. Jeg satt og spilte et slag med Ludo sammen med Storbonden og Lillebonden. Resultatet ble det mest langdryge prosjektet jeg har hatt frem til nå. Må jo innrømmes at jeg har laget annet innimellom så om jeg hadde vært mer effektiv og konsentrert meg om ett prosjekt så hadde jeg nok vært ferdig for lengst. Men nå er resultatet ferdig sydd, brodert, klippet og presset!


 
Ludo er latinsk og skal visst bety "jeg spiller". Spillet er en forenklet utgave av et tradisjonelt indisk spill med navn Pachisi. Ludo er mer barnevennlig med klarere fargemarkeringer og med piler, plus at man i Ludo flytter man brikkene med klokka. Ludo oppstod i følge Wikipedia i 1896 da det ble patentert i England.
 
Regler
 •  Hver spiller starter med 4 brikker, i hver sin bås (blå, gul, rød og grønn)
 •  
 • Målet med spillet er å være den første til å få alle brikkene sine i målet (med samme farge som brikkene og båsen).
 • Brikkene flyttes frå båsen til målet ved at de først settes i spill og plasseres på spillerens frifelt, deretter flyttes de ved hjelp av terningskast med klokken på de hvite feltene rundt spillebrettet, før de kommer tilbake til frifeltet og føres inn på stripen med ruter av egen farge og til slutt i mål (ordforklaringer: se under).
 • Den som har de røde brikkene begynner.
 • Når og bare når en spiller kaster 6, så kan en brikke flyttes ut av båsen og settes i spill.
 • Når en spiller kaster N (1 - 6) på terningen,og har brikker i spill, så kan han flytte en brikke som allerede er i spill N felt forover.
 • Når en spiller ikke har noen brikker i spill, har han opp til tre forsøk på å kaste 6 og dermed få en brikke i spill. Dette gjelder både dersom spilleren har alle fire brikker i startfeltet og når en eller flere er i mål.
 • Når en spiller kaster 6 og har gjort sitt trekk, så får han et nytt kast og kan gjøre et trekk til.
 • Feltet utenfor startbåsen er frifelt for brikker av samme farge. Stripen inn mot mål er også frie, da ingen andre brikker kan bevege seg på de feltene.
 • Dersom en spillers brikke lander på et felt der en motspillers brikke står fra før, blir motspillerens brikke slått inn, tilbake til båsen. Dette gjelder ikke hvis motspillerens brikke står på sitt frifelt, eller hvis brikken flyttes videre i samme omgang etter at det har vært kastet 6. En kan likevel flytte videre fra eget frifelt i samme omgang dersom en motspillers brikke slås inn der.
 • Dersom en spillers brikke lander på et felt der en egen brikke står fra før, danner disse brikkene en sperre for motspilleres brikker slik at de ikke kan passere. To brikker på samme felt kan heller ikke slås inn. Det samme gjelder ved tre eller fire brikker på samme felt. Brikkene må flyttes videre enkeltvis.
 • Eksakt kast kreves for å få en brikke i mål.
 • Vinneren er den første spilleren som får alle sine brikker i mål.